Описание на материал Размер/
Габарити

Наличност (бр.)

Наличност (кг)
Избери Тръба стоманена Тр 32 x 2 x 5000 mm

40

360

Избери Тръба стоманена неръждаема Тр 36 x 3 х 4000 mm

81

794

Избери Тръба стоманена неръждаема Тр 38 x 4 х 4500 mm

34

374

Избери Тръба стоманена неръждаема Тр 45 x 3 х 5000 mm

10

155