Описание на материал Размер/
Габарити

Наличност (бр.)

Наличност (кг)
Избери CT 10 Ф 200 x 3000 mm

1

740

Избери CT 10 Ф 200 x 5000 mm

2

2465

Избери CT 45 Ф 350 x 4000 mm

2

6040

Избери CT 45 Ф 350 x 6000 mm

1

4530

Избери CT 45 Ф 350 x 2200 mm

1

1633

Избери CT 50 Ф 400 x 1000 mm

1

990

Избери СТ 45 Ф 60 x 5500 mm

11

1350

Избери Ст20Х Ф 100 x 6000 mm

3

1115

Избери Ст20Х Ф 50 x 3500 mm

18

970

Избери S335J2N, УЗК Ф 250 x 5670 mm

1

2190

Избери S335J2N, УЗК Ф 250 x 5840 mm

2

4508

Избери S335J2N, УЗК Ф 250 x 5740 mm

1

2236

Избери 42CrMO4N, УЗК Ф 200 x 4100 mm

1

1004

Избери 42CrMO4N, УЗК Ф 200 x 4200 mm

1

1032

Избери 42CrMO4N, УЗК Ф 200 x 5800 mm

5

7130

Избери 42CrMO4N, УЗК Ф 250 x 5615 mm

1

2285

Избери 42CrMO4N, УЗК Ф 250 x 5525 mm

1

2245

Избери 42CrMO4N, УЗК Ф 250 x 5397 mm

1

2190

Избери 42CrMO4N, УЗК Ф 250 x 5445 mm

1

2215

Избери 42CrMO4N, УЗК Ф 250 x 5305 mm

1

2135

Избери 42CrMO4N, УЗК Ф 300 x 5440 mm

1

3125

Избери 42CrMO4N, УЗК Ф 300 x 5505 mm

1

3155

Избери 42CrMO4N, УЗК Ф 300 x 5500 mm

1

3160

Избери 42CrMO4N, УЗК Ф 400 x 4550 mm

1

4930

Избери 42CrMO4N, УЗК Ф 500 x 4700 mm

1

7240

Избери 42CrMO4N, УЗК Ф 600 x 5100 mm

1

11314

Избери 42CrMO4N, УЗК Ф 700 x 4690 mm

1

14161

Избери X8Cr24 Ф 25 x 3000 mm

224

2588

Избери X8Cr24 Ф 100 x 1600 mm

23

2290

Избери 40CrMoSi5-1 Ф 100 x 1600 mm

10

990

Избери 40CrMoSi5-1 Ф 60 x 3500 mm

7

543

Избери X8Cr24 Ф 60 x 2000 mm

58

2574

Избери 30Cr13 Ф 50 x 3000 mm

63

2913

Избери X8Cr24 Ф 40 x 2500 mm

54

1332

Избери Месинг Ф 5 x 2000 mm

13

4

Избери Месинг Ф 5 x 3000 mm

10

5

Избери Месинг Ф 6 x 3000 mm

20

15

Избери Месинг Ф 8 x 3000 mm

33

42

Избери Месинг Ф 10 x 3000 mm

295

593

Избери Месинг Ф 10 x 3500 mm

5

12

Избери Месинг Ф 10 x 2000 mm

33

44

Избери Месинг Ф 15 x 3000 mm

9

40

Избери Месинг шестограм Ф 4 x 3000 mm

200

60

Избери Месинг шестограм Ф 6 x 2000 mm

7

3

Избери Месинг шестограм Ф 14 x 3000 mm

9

35

Избери Месинг шестограм Ф 17 x 3000 mm

12

60