Описание на материал Размер/
Габарити

Наличност (бр.)

Наличност (кг)
Избери X8Cr24 Ф 25 x 3000 mm

224

2588

Избери X8Cr24 Ф 100 x 1600 mm

23

2290

Избери 40CrMoSi5-1 Ф 100 x 1600 mm

10

990

Избери 40CrMoSi5-1 Ф 60 x 3500 mm

7

543

Избери X8Cr24 Ф 60 x 2000 mm

58

2574

Избери 30Cr13 Ф 50 x 3000 mm

63

2913

Избери X8Cr24 Ф 40 x 2500 mm

54

1332