Описание на материал Размер/
Габарити

Наличност (бр.)

Наличност (кг)
Избери Месинг Ф 5 x 2000 mm

13

4

Избери Месинг Ф 5 x 3000 mm

10

5

Избери Месинг Ф 6 x 3000 mm

20

15

Избери Месинг Ф 8 x 3000 mm

33

42

Избери Месинг Ф 10 x 3000 mm

295

593

Избери Месинг Ф 10 x 3500 mm

5

12

Избери Месинг Ф 10 x 2000 mm

33

44

Избери Месинг Ф 15 x 3000 mm

9

40