Описание на материал Размер/
Габарити

Наличност (бр.)

Наличност (кг)
Избери CT 10 Ф 200 x 3000 mm

1

740

Избери CT 10 Ф 200 x 5000 mm

2

2465

Избери CT 45 Ф 350 x 4000 mm

2

6040

Избери CT 45 Ф 350 x 6000 mm

1

4530

Избери CT 45 Ф 350 x 2200 mm

1

1633

Избери CT 50 Ф 400 x 1000 mm

1

990

Избери СТ 45 Ф 60 x 5500 mm

11

1350

Избери Ст20Х Ф 100 x 6000 mm

3

1115

Избери Ст20Х Ф 50 x 3500 mm

18

970

Избери S335J2N, УЗК Ф 250 x 5670 mm

1

2190

Избери S335J2N, УЗК Ф 250 x 5840 mm

2

4508

Избери S335J2N, УЗК Ф 250 x 5740 mm

1

2236